Kvinnliga skulptörer – ett forskningsprojekt

Hjälp Nationalmuseum att samla kunskap om svenska kvinnliga skulptörer från tiden kring förra sekelskiftet. Ett projekt som undersöker deras villkor och karriärer, och varför de under 1900-talet glömdes bort, har nyligen påbörjats.

Att vara skulptör var länge ett manligt yrke, det var tungt och smutsigt och rimmade illa med kvinnors förväntade beteenden. Detta förändrades dock under det senare 1800-talet då många kvinnor utbildade sig till skulptörer och många av dem fick framgångsrika karriärer, ofta utomlands. De vände sig mot en ny bredare konstmarknad där konsthantverket hade stor betydelse.

De kvinnliga skulptörerna är relativt ovanliga i offentliga konstsamlingar, trots att de på sin tid var omtyckta. Deras verk reproducerades ofta i stora upplagor i glas, brons, keramik och parian. De hamnade i de privata sfärens hemmamiljöer snarare än i museer.

Bortglömda och återupptäckta

Nationalmuseum bedriver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att samla kunskap om och sprida ljus över de många svenska kvinnliga skulptörer som var verksamma vid förra sekelskiftet, men som till stor del glömdes bort under det efterföljande århundradet. I projektet försöker vi svara på frågor om deras karriärvägar, produktion och livsval, samt inte minst på frågan varför dessa kvinnor blivit bortglömda.

Hjälp!

Nu ber vi om hjälp från allmänheten. Har Du skulpturer eller föremål av någon av de svenska kvinnliga skulptörer som var verksamma cirka 1880–1920, eller har du kunskap om dem? Hör av dig till: linda.hinners@nationalmuseum.se

Exempel på namn vi är intresserade av:

 • Carin Arosenius (1851–1932)
 • Ida Ericsson Molard (1853–1927)
 • Caroline Benedicks-Bruce(1856–1935)
 • Antoinette Rådström Wallgren (1858–1911)
 • Ida Matton (1863–1940)
 • Sigrid Blomberg (1863–1941)
 • Ida Thoresen (1863–1937)
 • Ellen Roosval von Hallwyl(1867–1952)
 • Agnes de Frumerie (1869–1937)
 • Alice Nordin (1871–1948)
 • Hjördis Nordin Tengbom (1877–1969)
 • Märta Améen (1871–1940)
 • Gerda Sprinchorn (1871–1951)
 • Harriet Sundström (1872–1961)
 • Ruth Milles (1873–1941)
 • Carola Cederström (1878–1954)
 • Sigrid Fridman (1879–1963)
 • Helena Börjeson (1879–1976)
 • Carin Nilsson (1884–1973)
 • Elsa Danson Wåghals (1885–1977)
 • Ester Henning (1887–1985)
 • Carin Nilsson (1884–1973)
 • Ninnan Santesson (1891–1969)
 • Anna Petrus (1886–1949)
 • Siri Derkert (1888–1973)
 • Anna Palm (1881–1963)
 • Ella Lagerman (1889–1946)
 • Bess Wissler (1866–1952)
 • Anna Troli-Petersson (1875–1934)
 • Anna Kallstenius (1872–1966)