Läs mer
Close
Click to focus
|
i
<3

0of0
Carl Peter Mazér, Brorsdöttrarna Sigrid och Anna Mazér

Vem är du? Här är jag! Om porträtt och identitet

Studiematerial med bilder, övningar, frågor för diskussion, tips och lärarhandledning, för åk 4–6.

I Nationalmuseums samlingar finns många målade porträtt, från medeltiden fram till början av 1900-talet. Ett porträtt berättar nästan alltid något om den som är avbildad och om den tid det är gjort. Många av de äldre porträtten är idealiserade för att passa sin tids ideal, men en del är målade för att ge en så verklighetstrogen bild av den avbildade som möjligt.

Vem är du? Här är jag! som läranderesurs

Porträtt, historiska såväl som samtida, är tacksamma och roliga att använda som läranderesurs. De är lätta att relatera till, jämföra, undersöka och diskutera. Porträtt kan användas för att arbeta med frågor som rör identitet, genus, makt, trender, mode och skönhetsideal.

Studiematerialet Vem är du? Här är jag! Om porträtt och identitet är framtaget för att passa årskurs 4–6. Det kan även anpassas till andra åldrar.

I materialet ingår en introduktion till porträtt nu och då, förslag på frågor att fundera på och samtala kring, bilder och fakta om sex porträtt samt olika övningar att koppla till dessa. Porträtten finns som bilder i A4-format längst bak i materialet. De finns också samlade i en Power Point.

Koppling till läroplanen

Studiematerialet har utformats med grundskolans läroplan, Lgr11 i åtanke. Det kan kan till exempel användas för att utveckla elevernas eget bildskapande och berättande i bild och svenska eller som inspiration och fördjupning i teman om identitet och livsfrågor i ämnen som historia och samhällskunskap.

Det kan också användas för att utveckla elevernas förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Porträtten, som ges som exempel, kan ge olika perspektiv på sin egen och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

Läs mer om kopplingarna till läroplanen

Ladda ner materialet som pdf (11,4 MB)

Ladda ner power point med bilderna (9,36 MB)