Tidigare utställning
Tidigare utställning
Tankar i glas
Visades 8 juni–25 augusti 2019.

Konstglas från 1960 till idag ur Nationalmuseums samlingar

Visades på Läckö slott i Västergötland

Varje sommar gör Nationalmuseum en specialutställning på Läckö slott. Sommaren visades unikt konstglas av runt 50 konstnärer ur Nationalmuseums omfattande samling av modern glaskonst från 1960 och framåt.

Glaskonsten i Sverige har i över hundra år varit blomstrande och nått internationellt erkännande. Under de första decennierna på 1900-talet var det på glasbruken som utvecklingen skedde. Konstnärerna arbetade fram nya former, dekorer och tekniker. Därefter förverkligade de glasobjekten tillsammans med hyttpersonalen. Det nära samarbetet mellan glasblåsarna och konstnärerna skapade unika förutsättningar för den höga kvalitén, både vad gällde hantverket och den konstnärliga verkshöjden.

På 1960-talet blev konstnären och glasblåsaren ofta samma person, då många glasformgivare arbetade i egna ateljéer och studioglashyttor. Därigenom hade de en annan frihet att experimentera med fokus på det konstnärliga uttrycket istället för på ekonomi och marknadsandelar. Från att tidigare ha utgått från brukskärl som form blir glasen nu allt mer skulpturer. Detta skedde parallellt med glasbrukens verksamhet på området. Idag är det mestadels de enskilda glasformgivarna som står för innovationer och utforskar nya vägar inom konsten.

I den här utställningen visades unikt konstglas av cirka 50 konstnärer ur Nationalmuseums omfattande samling av modern glaskonst från 1960 och framåt. Inför utställningen uppmanade Nationalmuseum de nu levande konstnärerna att i ord formulera sina egna tankar kring sina verk.

En specialutställning med glasformer från 1600-talet visades samtidigt i Skattkammaren i Nationalmuseum i Stockholm . Även dessa unika glas kommer ur Nationalmuseums samlingar.


Deltagande glaskonstnärer

Esme Alexander, Monica Backström, Paula Bartron, Katrina Berglund, Lena Bergström, Matz Borgström, Åsa Brandt, Anna Carlgren, Gunnar Cyrén, Erik Dietman, Brita Flander, Ulla Forsell, Mafune Gonjo, Paul Grähs, Lars Hellsten, Margareta Hennix, Ulrica Hydman-Vallien, Erik Höglund, Annika Jarring, Ditte Johansson, Åsa Jungnelius, Anna-Lena Kauppi, Catharina Kippel, Matti Klenell, Simon Klenell, Fredrika Linder, Agneta Linton, Mårten Medbo, Irina My, Richard Rackham, Martti Rytkönen, Ingegerd Råman, Gunnel Sahlin, Benjamin Slotteröy, Per B Sundberg, Caroline Södergren, Eva Ullberg, Claes Uvesten, Bertil Vallien, Ann Wolff, Ann Wåhlström samt Catharina Åselius Lidbeck.

Mer att upptäcka i museets app

I appen Nationalmuseum Visitor Guide finns bilder, fakta och berättelser om många av verken i utställningen. Du hittar appen för fri nedladdning i GooglePlay eller AppStore.

Besöksinfo

Information om Läckö slotts öppettider, biljettpriser med mera hittar du på slottets webbplats: www.lackoslott.se

Läckö slott och Nationalmuseum

Nationalmuseum ansvarar för samlingar av konst och konsthantverk på en rad museer, slott och herresäten runt om i Sverige. Läckö slott på Kållandsö i Västergötland är ett av dem.

Läs mer om Läckö slott