The expression of the emotions in man and animals, av Charles Darwin

Guldkorn från Konstbiblioteket

I Konstbibliotekets samlingar finns ett exemplar av första upplagan av ”The expression of the emotions in man and animals” av Charles Darwin, utgiven 1872. Boken är den tredje och sista delen i Darwins evolutionstrilogi, hans ”great evolutionary cycle of writing” som han själv beskrev den. ”Expressions…” är också ett av de första vetenskapliga verken att illustreras med fotografier. Nu för tiden är boken ganska okänd, men då den kom ut var den en riktig bästsäljare och sålde snabbt i flera tusen exemplar den första tiden efter publicering.

Bokens författare Charles Darwin (1809–1882) var brittisk naturforskare. Han är världskänd främst för sitt verk ”On the origin of species by means of natural selection” (”Om arternas uppkomst”) som kom ut 1859. Darwin presenterade där sina teorier om de principer som råder för utvecklingen av naturens växt- och djurarter och introducerade också begrepp som ”det naturliga urvalet” och ”kampen för tillvaron”, en kamp där den mest lämpade vinner. 1871 publicerade han sedan ”Descent of man”(”Om människans härledning”) där han presenterade sina teorier om människans ursprung och utveckling. Hans teorier var mycket kontroversiella i en tid då många ansåg människan vara en gudomlig skapelse och därför var mycket ovilliga att acceptera att människa och djur kunde ha ett gemensamt ursprung. Ett år senare, för att ytterligare förstärka argumenten för sina teorier, publicerade Darwin ”The expression of the emotions in man and animals” (Uttryck för känslor hos människor och djur).

Att uttrycka känslor – likheter hos människa och djur

Darwin samlade in så många bevis som möjligt på likheterna mellan människa och djur för att övertyga sina kritiker. ”Expression…” var från början avsedd att vara ett kapitel i ”Descent of man”, men materialet var så omfattande att Darwin beslöt att ge ut ”Expression…” som en separat volym. Darwin menade att den då rådande uppfattningen att människans ansiktsmuskler var gudomligt skapade för att uttrycka unika mänskliga känslor var felaktig. Han ville bevisa att både människors och djurs inre känsloliv manifesterar sig utåt på liknande sätt, med liknande miner. Till exempel, vid djup koncentration putar både människa och djur på läpparna och vid ilska drar ögonmusklerna ihop sig och tänderna blottas. För Darwin var sådana ansiktsuttryck levande bevis på att människan härstammar från djuren. I ”Emotions…” analyserar Darwin i detalj hur kroppens och ansiktets muskler samverkar för att utrycka olika känslor, alltifrån oro, sorg, glädje och kärlek, till hat, skuld, stolthet och rädsla.

”Emotions…” innehåller ett stort antal illustrationer däribland teckningar och trätryck, men även fotografier. Darwin var övertygad om att fotografier var helt nödvändiga för att på bästa sätt kunna exemplifiera olika känslouttryck. Förläggaren var tveksam och menade att det skulle bli mycket kostsamt. Lösningen blev en alldeles ny fotomekanisk teknik kallad heliotype uppfunnen av fotografen Ernest Edwards (1837–1903). Tekniken möjliggjorde första gången massproduktion av fotografier genom särskilt behandlade tryckplåtar.

Darwin sökte en typ av ögonblicksbilder av mänskliga känslouttryck som för den tidens fotografer var svåra att ta eftersom tekniken var klumpig och tidsödande att använda. Exponeringstiden kunde vara upp till 2 minuter, en mycket lång tid att hålla kvar ett spontant uttryck. Det färdiga resultatet kunde därför ofta framstå som en stel grimas. Darwin använde sig slutligen av fotografier tagna av fem olika fotografer av vilka den mest betydande var Oscar Gustave Rejlander.

Oscar Gustave Rejlander – en pionjär inom konstfotografi

Fotografen Oscar Gustave Rejlander (1813(?) - 1875) bidrog med 19 av de 30 fotografier som ingår i ”Expression…”. Han använde sig själv som modell till flera av fotografierna och åskådliggjorde med stort engagemang känslouttryck som till exempel förvåning, hjälplöshet och avsky genom att använda både kroppsspråk och ansiktsuttryck i olika , något överdrivna, poser.

Rejlander anses ha varit av svensk härkomst även om uppgifterna om hans ursprung är något oklara. Han var verksam i Storbritannien under större delen av sitt liv. Rejlander var utbildad konstnär, men tog starka intryck av den nya fotografiska tekniken och bytte bana till porträttfotograf på 1850-talet. Framgångsrika experiment med foto- och framkallningstekniker och avancerat arbete med fotomontage gjorde Rejlander till ett av tidens ledande namn i fototeknik. Han gav ofta föreläsningar och publicerade också ett flertal titlar i ämnet. Hans fotografiska verk såldes via bok- och konsthandlare. Mot slutet av 1660-talet betraktades Rejlander som en riktig celebritet och umgicks med många av tidens kända namn. Under 1870-talet drabbades han av sjukdom, sannolikt diabetes, och avled den 18 januari 1875 i sitt hem.

Oscar Gustave Rejlander blev en stor inspirationskälla för efterföljande fotografer och han har av många fotografihistoriker utnämnts till konstfotografiets fader. Han är representerad i Moderna Museets samlingar.

Gernsheim Duplicate Collection

Konstbibliotekets exemplar av ”The expression of the emotions in man and animals” ingår i The Helmut Gernsheim Duplicate Collection, inköpt av svenska staten år 1964 som en start för ett fotografiskt museum i Sverige. I Helmut Gernsheim Duplicate Collection ingick förutom fotografier även tidig fotografisk litteratur från 1800-talet och början av 1900-talet. Böckerna placerades i Fotografibiblioteket som byggdes upp parallellt med samlingen av fotografi vid Moderna Museet. Fotografibiblioteket och Konstbiblioteket slogs ihop till ett bibliotek 1 juli 2013 och drygt 250 titlar från Helmut Gernsheim Duplicate Collection finns nu i Konstbibliotekets samlingar.

/Maria Sylvén, Konstbiblioteket

Fler guldkorn från arkiv och Konstbibliotek