Beställ bilder

Tusentals bilder från Nationalmuseum finns fritt tillgängliga på Wikimedia Commons och i vår webbdatabas finns en stor mängd zoombara bilder. Hittar du inte det du söker där är du välkommen att beställa Nationalmuseums bilder, eller bildrättigheter, från vår bildförmedling.

Sök först i Wikimedia Commons, eller i webbdatabasen. Hittade du inte vad du sökte? Fyll i beställningsformuläret här nedanför och skicka till oss.

Även om vi strävar efter att leverera de bilder du behöver efter bästa förmåga, förbehåller vi oss rätten till att avböja fotograferingsbeställningar som inte bedöms möjliga att genomföra.

Fler än fem bilder?

Vill du beställa fler än fem bilder, eller rättigheter för fler än fem, kontakta oss via e-post till images@nationalmuseum.se.

Priser

Hanteringsavgift

För forskning/akademiskt/vetenskaplig/privat bruk av befintliga digitala bilder: Ingen avgift
För kommersiellt bruk: 1 000 kr/bild + moms 6%

Fotografering av föremål

2 000 kr/föremål + moms 25%

Viktigt att läsa innan du beställer

Vänligen läs igenom Nationalmuseums villkor för användande av bilder.

Läs även igenom museets policy för behandling av personuppgifter.

Fyll i och skicka din bildbeställning

Användingsområde *
Ange namn på publikation, utställning eller annat där bilden/bilderna ska användas.
Fyll i om annan användning än för privat bruk
Fyll i adressfälten om du beställer bilder/bildrättigheter för kommersiellt bruk
Fyll i om du beställer bilder/bildrättigheter för kommersiellt bruk
Ange inventarienummer och titel.
Förnyelse av rättigheter
Godkännande av användarvillkor *
Samtycke till insamling och lagring av personuppgifter *

Skickar in formulär...