Genom pappret: Kopior och kalkeringar i 1700-talets arkitekturpraktik