Att gestalta en utställning
Henrik Widenheims skisser och modeller. En liten utställning i Gamla biblioteket.