Detalj från omslaget av: Friedrich Lippmann, Zeichnungen von Albrecht Dürer, Berlin, 1896. No 117/300
Stängd tillsvidare
Stängd tillsvidare
Intendentens bokhylla
Källorna berättar: spår i arkiv och konstbibliotek.

Utställningen i Gamla Biblioteket är stängd då det finns risk för att det kan bli trångt i lokalen. Detta är en åtgärd som vidtagits för att det ska gå att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd.

I Nationalmuseums app finns fyllig information om utställningen och dess föremål. Ladda ner appen till din egen smarta telefon. Här kan du läsa mer om och ladda ner appen.

Konsthistoriens historia

Med exempel från Konstbibliotekets äldre boksamling ger utställningen Intendentens bokhylla en inblick i formandet av ämnet konsthistoria som akademisk disciplin under 1800-talet. Konsthandböcker, biografier och annan litteratur som höll dåtidens museiman àjour med det senaste visas tillsammans fotografiska reproduktioner från museets bildarkiv. Se utställningen i Gamla biblioteket på mellanplan.

Under 1800-talet formades ämnet konsthistoria som en akademisk disciplin. I Tyskland skedde det under den första hälften av århundradet och i Sverige vid seklets mitt. Detta fick avgörande betydelse för museipraktiken. Nu räckte det inte att enbart vara en god kännare eller konstnär utan dessutom krävdes akademisk skolning. Museiyrket professionaliserades. Det blev viktigt att kunna analysera, identifiera och klassificera konstföremålen och placera dem i ett historiskt sammanhang. I museisalarna presenterades konsten kronologiskt och geografiskt i de olika skolorna. Den italienska, nederländska, franska och svenska skolan fick störst utrymme i Nationalmuseum. Dessa skolor dominerade de kungliga samlingarna som 1792 donerades till museet, då kallat Kongl. Museum, Nordeuropas första offentliga museum.

Det växande intresset för konstens historia, vurmen för antiken men också nationella ideal, avspeglas i en omfattande bokutgivning och spridning av litteratur i ämnet. De svenska museimännen hade livliga kontakter med internationella kollegor och det ingick i professionen att hålla sig informerad om de senaste rönen i forskningen.

I montrarna visas framför allt konsthistoriska handböcker, monografiska biografier och översiktsverk hämtade ut Konstbibliotekets äldre boksamlingar. De ger en föreställning om tidens breda kunskapsproduktion och vilken litteratur en intendent hade i sin bokhylla. Flera av böckerna är praktverk, omsorgsfullt och konstnärligt formgivna och ofta i numrerade exemplar. I utställningen visar vi också exempel på äldre samlingspresentationer som fotografiska reproduktioner hämtade ur Bildarkivets material.

Konsthistoriens mästerverk har genom tiderna inspirerat både intendenter och konstnärer. I utställningen som just nu visas på övre plan, Inspiration - Iconic Works, visas hur vår egen samtid påverkats av de äldre mästarna.


A.H. Springer, Handbuch der Kunstgeschichte. Zum Gebrauche für Künstler und Studierende, Stuttgart, 1855.
Fredrik Boye, Målare-lexikon til begagnande såsom handbok för Konstidkare och Taflesamlare, Stockholm, 1833.
Detalj från omslaget av: Friedrich Lippmann, Zeichnungen von Albrecht Dürer, Berlin, 1896. No 117/300
The Paintings Department, the Dutch Gallery 1897

I montrarna visas framför allt konsthistoriska handböcker, monografiska biografier och översiktsverk hämtade ut Konstbibliotekets äldre boksamlingar. De ger en föreställning om tidens breda kunskapsproduktion och vilken litteratur en intendent hade i sin bokhylla. Flera av böckerna är praktverk, omsorgsfullt och konstnärligt formgivna och ofta i numrerade exemplar. I utställningen visar vi också exempel på äldre samlingspresentationer som fotografiska reproduktioner hämtade ur Bildarkivets material.

Konsthistoriens mästerverk har genom tiderna inspirerat både intendenter och konstnärer. I utställningen som just nu visas på övre plan, Inspiration - Iconic Works, visas hur vår egen samtid påverkats av de äldre mästarna.

Utställningen visas i Gamla biblioteket på mellanplan.