17 september 2020–17 januari 2021
17 september 2020–17 januari 2021
Arkadien – ett förlorat paradis

Förflytta dig till fantasins eget landskap. Konsten i höstens stora utställning, "Arkadien – ett förlorat paradis", handlar om verklighetsflykt och en evig längtan bortom civilisationen. Den berättar om myter och kärleksberättelser som fascinerat människor i tusentals år. Utställningen ställer också frågor om människans roll i naturen – då och nu.

”Arkadien” är namnet på en region i Grekland, men det är också ett landskap för fantasin. Hur Arkadien såg ut, varken den faktiska platsen eller fantasilandet, var det ingen som visste, även om det beskrivits i antik litteratur och i dikter under renässansen. Under 1600-talet började konstnärer som var verksamma i Rom att tillsammans skapa bilden av Arkadien. Från bok och dikt kunde de utläsa att det var en plats med orörd natur, där herdar möttes och kunde vila i gläntorna intill porlande vattenkällor. Landsbygden utanför Rom blev utgångspunkten för de här konstnärerna som kom att skapa en helt egen typ av landskapsmåleri. Deras motiv är landskap och till synes orörd natur, men när man tittar närmare upptäcker man ofta spår av civilisation i form av ruiner. Små figurer befolkar målningarna. De är herdar eller rollinnehavare i berättelser hämtade från antikens litteratur och filosofi som utspelar sig i landskapen.


I "Arkadien – ett förlorat paradis" visas fransk och italiensk konst från framför allt 1600-talet. Utställningen fortsätter framåt i tiden via 1700- och 1800-tal fram till sekelskiftet 1900 med exempel från svenskt landskapsmåleri. Kända konstnärsnamn är Claude Lorrain, Nicolas Poussin och Salvator Rosa och från senare tid Prins Eugen, Anna Boberg och Otto Hesselbom. Ett antal praktverk har lånats in från brittiska museer.

Utställningen visar hur människans syn på natur har förändrats och idealiserats genom tiderna, men erbjuder också en resa i dikt och filosofi genom de många antika berättelser som förmedlas i målningarna. Ett tillfälle att fly in i en annan värld och samtidigt bättra på sin klassiska bildning!


Från dolda berättelser till ett perfekt landskap. Läs mer om innehållet i utställningen.