Constantin Hansen, Et selskab af danske kunstnere i Rom, 1837. Statens Museum for Kunst.
28 februari–21 juli 2019
28 februari–21 juli 2019
Dansk Guldålder
Knivskarpt, verklighetsnära, drömskt. Måleri när det är som allra bäst.

Dansk Guldålder

I vår och sommar visar Nationalmuseum utställningen Dansk Guldålder, som innehåller det allra bästa av danskt måleri från 1800 till 1864. Bilderna med knivskarpa detaljer, verklighetsnära motiv och drömska undertoner tar oss med på en tidsresa till dåtidens miljöer och människor.

Många känner till det så kallade Skagenmåleriet från senare delen av 1800-talet. Men utöver detta – och trots att Danmark är ett grannland och att det finns en gemensam historia – är den konst som format bilden av Danmark förvånansvärt okänd i Sverige.

Vardag med detaljskärpa

Under 1800-talets första hälft växte en till lika delar magisk och verklighetsnära bildvärld fram i ett samhälle som präglades av stora omvälvningar. I konsten uppstod ett parallellt universum där vardagens elände lyste med sin frånvaro. Av sin närmiljö skapade konstnärer oemotståndliga bilder som bjuder betraktaren att än drömma sig bort, än fascineras av närmast overklig detaljskärpa.

Typiskt för måleriet under perioden är vardagliga motiv skildrade med en inträngande och realistisk detaljskärpa. Bilderna ger betraktaren en känsla av att komma nära den tidens människor, samhälle och natur.

Välbekanta ämnen

Utställningen fokuserar på en rad centrala teman och på de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden som var förutsättningar för konsten. Tematiken innehåller både välbekanta ämnen som Köpenhamn, den danska konstakademin, familjen, konstnären i arbete, resebilder och landskapsmåleri. Här presenteras också tidigare mindre kända ämnen som humor, intimitet och sensualism liksom det sena guldåldersmåleriet.

Drygt 300 verk visas och bland konstnärerna återfinns namn som Christoffer Wilhelm Eckersberg, Christen Købke, Martinus Rørbye, Constantin Hansen, Peter Christian Skovgaard, Frederik Sødring, Johan Thomas Lundbye och Wilhelm Marstrand.

Läs mer om Dansks Guldålder
Christen Købke, Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro, 1838. Olja på duk. Statens Museum for Kunst.
Christen Købke, Konstnärens systerson, Författaren och rektorn Johan Jacob Krohn som barn. Utf. 1846, Olja på duk. Nationalmuseum
Christen Købke, Parti af Østerbro i morgenbelysning, 1836. Olja på duk. Statens Museum for Kunst.
Christoffer Wilhelm Eckersberg, Frederik VI av Danmark (1768–1839), 1820. Olja på duk. Nationalmuseum.
Christoffer Wilhelm Eckersberg, Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk, 1815. Olja på duk. Statens Museum for Kunst.
Constantin Hansen, En lille pige, Elise Købke, med en kop foran sig, 1850. Olja på papper uppklistrat på duk. Statens Museum for Kunst.
Constantin Hansen, Et selskab af danske kunstnere i Rom, 1837. Statens Museum for Kunst.
Martinus Rørbye, Loggia, Procida, 1835. Olja på papper uppklistrat på duk. Nationalmuseum.

Utställning på turné

Utställningen Dansk Guldålder visas på Nationalmuseum i Stockholm från den 28 februari till och med den 21 juli 2019. Efter det kommer den att visas på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn hösten 2019 och på Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris våren 2020.

Katalog

Till utställningen ges en bildrik katalog ut där samtliga utställda verk återges och som innehåller en rad texter av ledande forskare inom ämnet.