"Härligt att vara skulptör!"
Svenska kvinnliga konstnärskap 1880–1920