Visas 26 mars – 20 september 2020
Visas 26 mars – 20 september 2020
Pär Engsheden och Sara Danius nobelklänningar

Få modeplagg från vår egen tid har rönt så mycket uppmärksamhet som Pär Engshedens fyra klänningar som Svenska Akademiens ständige sekreterare Sara Danius bar vid nobelfestligheterna 2015–2018. Utställningen presenterar den kreativa processen, inspirationskällorna och det nära samarbetet med Danius i skapandet av dessa ikoniska plagg. Utställningen är producerad i nära samarbete med Pär Engsheden samt Sara Danius och hennes familj.

Utställningen ingår i Pär Engshedens konstnärliga forskning och är ett samarbete med Beckmans designhögskola.

Visas på Nationalmuseum i Stockholm den 26 mars till 20 september 2020.