Scandinavian Design & USA
Möten, människor och idéer, 1890–1980