Utställningar på annan plats

Nationalmuseum är hela Sveriges konst- och designmuseum. Därför samarbetar vi med olika parter för att vår konst ska synas på fler platser än i Stockholm. Museet är även engagerat i utställningar i andra delar av världen genom att vi samarbetar med andra museer eller lånar ut enstaka föremål eller hela utställningar.