Nationalmuseums arkiv

Här finner du museets myndighetsarkiv och de enskilda arkiven med brevsamlingar, företags- och organisationsarkiv. Arkivet är en resurs i museets forskning och utställningsarbete men är också öppet för forskare, studenter och intresserad allmänhet

Öppettider

Tisdag–torsdag kl 13–17

Besöksadress

Holmamiralens väg 2, 2 tr,Skeppsholmen

Studier i läsesal

Arkivhandlingar kan studeras i Konstbibliotekets läsesal under ordinarie öppettider.
Det inte tillåtet att låna hem arkivhandlingar. 

Kopiering och fotografering av arkivhandlingar

Kopiering är avgiftsbelagd. Fotografering av arkivhandlingar kan ske på plats med egen utrustning. Fotograferat arkivmaterial får endast utnyttjas för forskning eller för privata studier. Bilder för publicering ska beställas från museets bildförmedling.

Beställ fram material

Kontakt
Maila frågor och beställningar till:  This is an email address