26 mars – 30 juni 2019
26 mars – 30 juni 2019
Richard Bergh och Nationalmuseum
Källorna berättar: Spår i arkiven och biblioteket efter en banbrytande museiman

Richard Bergh och Nationalmuseum

Genom skisser, ritningar, brev och pressklipp möter du konstnären och museimannen Richard Bergh (1858–1919). Under hans korta period som Nationalmuseums överintendent 1915-1919 lades grunden till en ny era i museets historia. Ta del av hans planer och tankar kring ett förändringsarbete som vi ser spår av än i dag. Välkommen in i Gamla biblioteket.

Richard Bergh växte upp i ett konstnärshem i Stockholm och föräldrarna uppmuntrade hans konstintresse. Efter fyra års studier vid Konstakademien reste han 1882 till Paris. Där samlades vid denna tid många nordiska konstnärer, en generation som influerades av det livliga konstlivet i staden. Från den horisonten framstod den svenska konstscenen som inskränkt och konservativ.

En grupp svenska konstnärer formulerade 1885 en protestskrivelse riktad till Konstakademien. Man krävde radikala förändringar i utbildningen och fler utställningsmöjligheter. Denna första våg av protester gick under namnet Opponentrörelsen. År 1886 bildades Konstnärsförbundet där bland andra Ernst Josephson, Richard Bergh, Per Hasselberg, Karl Nordström och August Hagborg ingick. De var kritiska mot Nationalmuseums verksamhet och ansåg att museets organisation och samlingspresentation borde moderniseras.

•••
Konstmuseet ska vara som ett skönhetens hem öppet för hela folket, inte en sovande tavelsamling.

– Richard Bergh

Bergh var tidigt engagerad i frågor rörande konstbildning och museiutveckling. År 1913 fick han i uppdrag att i samråd med tjänstemän vid museet utforma ett förslag för en omdaning av Nationalmuseum. Två år senare utsågs Richard Bergh till Nationalmuseums överintendent. Berghs korta men innehållsrika chefstid fick stor betydelse för Nationalmuseums utveckling till ett modernt museum.

I utställningen tecknas en levande bild av Richard Bergh och hans arbete genom ett rikt material från museets arkiv och bibliotek. Här visas foton, akvarellskisser av verk ur samlingarna, planritningar med Berghs anteckningar och idéer, skisser med hängningsförslag, tidningsklipp och utställningsblad samt korrespondens rörande inköp av konst till samlingarna.

Utställningen visas i Gamla biblioteket på mellanplan.