Richard Bergh och Nationalmuseum
Källorna berättar: Spår i arkiven och biblioteket efter en banbrytande museiman