Läs mer
Close
Click to focus
|
i
<3

0of0
Lucas Cranach d.ä., Venus och Amor

Omöjliga kroppar – om skönhetsideal, mode och genus

Studiematerial med bilder, övningar, frågor för diskussion, tips och lärarhandledning, för åk 7–9 och gymnasiet.

Bilder berättar alltid något om den tid då de gjordes. En samling berättar också något om den tid under vilken den tillkommit och om den eller dem som samlat. I Nationalmuseums samlingar finns konst som har tillkommit och samlats under 500 år. Här finns gott om målningar, teckningar och skulpturer som ger eleverna konkreta exempel på hur skönhetsideal skapats, använts och förändrats genom historien.

Omöjliga kroppar som läranderesurs

Studiematerialet Omöjliga kroppar ger eleverna ingångar till att reflektera över dagens syn på skönhet, kroppsideal och mode genom dåtidens bilder i museets samlingar. Genom att peka på likheter och skillnader mellan då och nu skapas möjligheter att analysera och diskutera hur bilder av ideala kroppar och utseende påverkar oss.

Materialet kan också användas som underlag för diskussion och reflektion kring frågor som handlar om representation och bristen av mångfald när det gäller till exempel olika skönhetsideal.

Studiematerialet innehåller fakta om nio konstverk, en kort genomgång av skönhetsideal genom tiderna, förslag på olika frågeställningar och övningar för eleverna, frågor för bildanalys, litteraturtips och alla konstverk i helsidesformat. Bilderna finns också samlade i en Power Point.

Kopplingar till läroplanen

Omöjliga kroppar – om skönhetsideal, mode och genus kan användas i undervisningen i flera ämnen och kan kopplas till grundskolans läroplan för åk 7–9 (se nedan). Materialet kan också användas i undervisningen i gymnasieskolan inom till exempel de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga programmen.

Läs mer om hur materialet knyter an till läroplanen

Ladda ner materialet som pdf (15,15 MB)

Ladda ner Power Point med bilderna (9,57 MB)