Föremål som visas i utställningen Källorna berättar.
Visas från 13 oktober 2018
Visas från 13 oktober 2018
Konstexpositionen och bildexplosionen
Spår av den allra första utställningen på Nationalmuseum.

Källorna berättar

Reklamblad, brev, böcker och foton med koppling till den allra första utställningen på Nationalmuseum, år 1866, visas nu i Gamla biblioteket.

Med industrialismen under 1800-talet kom nya yrkesgrupper, som illustratörer och fotografer. Ny teknik inom fotografi och grafik gjorde att bilder kunde massproduceras. Den visuella kulturen exploderade i reklamaffischer, annonser, modereportage och i bilder av aktuella händelser. Konstreproduktioner och vetenskapliga illustrationer spreds genom tidskrifter och böcker. Fototekniken blev alltmer tillgänglig.

Under temat Konstexpositionen och bildexplosionen visas hur konsten spreds i form av reklamblad, affischer, utställningskataloger, böcker och artiklar producerade i anslutning till den första utställningen på Nationalmuseum, år 1866 då museet invigdes. Utställningen som arrangerades av Konstakademien var en del av den Allmänna skandinaviska industri- och konstutställningen som samtidigt ägde rum i Kungsträdgården.

Personliga handlingar från Nationalmuseums arkiv ger oss en inblick i konstnärernas vardag och konstlivet under senare delen av 1800-talet. Exempel på visitkortsfotografier berättar om fotografiet som marknadsföring och fotografyrket som en kvinnlig karriärväg.

App för fördjupning

I Nationalmuseums besöksapp - Visitor Guide App - finns fördjupande information om utställningens olika teman. Ladda ner den på App Store eller Google Play.

Läs mer

Läs mer om arkiven.

Läs mer om Konstbiblioteket.

Läs mer om Gamla biblioteket.Föremål som visas i utställningen Källorna berättar.

Collage med bilder av föremål i utställningen Källorna berättar.

Föremål som visas i utställningen Källorna berättar.