Kommande utställning: 8 juni–25 augusti 2019
Kommande utställning: 8 juni–25 augusti 2019
Tankar i glas
En utställning av Nationalmuseum på Läckö slott i Västergörtland

Konstglas från 1960 till idag ur Nationalmuseums samlingar

Varje sommar gör Nationalmuseum en specialutställning på Läckö slott. I sommar visas unikt konstglas av runt 50 konstnärer ur Nationalmuseums omfattande samling av modern glaskonst från 1960 och framåt.

Glaskonsten i Sverige har i över hundra år varit blomstrande och nått internationellt erkännande. Under de första decennierna på 1900-talet var det på glasbruken som utvecklingen skedde. Konstnärerna arbetade fram nya former, dekorer och tekniker. Därefter förverkligade de glasobjekten tillsammans med hyttpersonalen. Det nära samarbetet mellan glasblåsarna och konstnärerna skapade unika förutsättningar för den höga kvalitén, både vad gällde hantverket och den konstnärliga verkshöjden.

På 1960-talet blev konstnären och glasblåsaren ofta samma person, då många glasformgivare arbetade i egna ateljéer och studioglashyttor. Därigenom hade de en annan frihet att experimentera med fokus på det konstnärliga uttrycket istället för på ekonomi och marknadsandelar. Från att tidigare ha utgått från brukskärl som form blir glasen nu allt mer skulpturer. Detta skedde parallellt med glasbrukens verksamhet på området. Idag är det mestadels de enskilda glasformgivarna som står för innovationer och utforskar nya vägar inom konsten.

I den här utställningen visas unikt konstglas av cirka 50 konstnärer ur Nationalmuseums omfattande samling av modern glaskonst från 1960 och framåt. Inför utställningen har Nationalmuseum uppmanat de nu levande konstnärerna att i ord formulera sina egna tankar kring sina verk.

En specialutställning med glasformer från 1600-talet kommer samtidigt att visas i Skattkammaren i Nationalmuseum i Stockholm . Även dessa unika glas kommer ur Nationalmuseums samlingar.


Besöksinfo

Information om Läckö slotts öppettider, biljettpriser med mera hittar du på slottets webbplats: www.lackoslott.se

Läckö slott och Nationalmuseum

Nationalmuseum ansvarar för samlingar av konst och konsthantverk på en rad museer, slott och herresäten runt om i Sverige. Läckö slott på Kållandsö i Västergötland är ett av dem.

Läs mer om Läckö slott