Osias Beert, Stilleben med körsbär

För kunder och leverantörer

Telefon, växel: 08–519 543 00

Fax: 08-519 543 50

Fler kontaktuppgifter

Organisationsnummer: 202100-1108

VAT-nummer: SE202100110801 

Adresser

Postadress

Nationalmuseum
Box 16176
SE-103 24 Stockholm

Fakturaadress

Nationalmuseum 
FE 151
838 80 Frösön

OBS! Fakturan måste vara märkt med en särskild beställarreferens (nmw+3-4 bokstäver). Kontakta beställaren om du inte har fått en sådan.

Bud, mindre leveranser

Leveranser som är mindre än motsvarande en Europapall ska levereras till:

Nationalmuseum
Amiralitetsbacken 1
111 49 Stockholm

OBS! Leverantören eller budet ska kontakta Intern Service senast trettio minuter före leverans via telefon 08-5195 4441 eller 08-5195 5527.

Bud, större leveranser

Motsvarande en Europapall eller större.

För korrekt adress kontakta den person som har beställt försändelsen eller är angiven som Nationalmuseums referens. 

Bankuppgifter

Bankgiro: 5050-6732

Betalningar från utlandet görs via SWIFT
(vi accepterar inte Euro-cheques): 

Bank:  Danske Bank
IBAN: SE9812000000012810105707
SWIFT: DABASESX
Account number: 12810105707