Osias Beert, Stilleben med körsbär

För kunder och leverantörer

Telefon, växel: 08–519 543 00

Fax: 08-519 543 50

Fler kontaktuppgifter

Organisationsnummer: 202100-1108

VAT-nummer: SE202100110801

Adresser

Postadress

Nationalmuseum
Box 16176
SE-103 24 Stockholm

Fakturaadress

Nationalmuseum
FE 151
838 80 Frösön

OBS! Fakturan måste vara märkt med en särskild beställarreferens (nmw+3-4 bokstäver). Kontakta beställaren om du inte har fått en sådan.

E-faktura

Från 1 april 2019 önskar Nationalmuseum få sina fakturor i form av e-faktura.

Nationalmuseum vill ta emot fakturor via nätverket PEPPOL och ni behöver ansluta er via ert tjänsteföretag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL.

Nationalmuseum har PEPPOL-ID: 0007:2021001108. För att se aktuell version av PEPPOL, gå in på www.SFTI.se .

För leverantörer som inte kan sända via PEPPOL erbjuder Nationalmuseum en kostnadsfri tjänst, en Fakturaportal, där leverantörer kan registrera fakturor manuellt. I Fakturaportalen kan leverantörer skapa upp till 100 fakturor per år kostnadsfritt.

Fakturaportalen KOFAX nås via www.fakturaportalen.se .

Vid fråga om e-fakturering kontakta oss via e-post till ekonomi@nationalmuseum.se

Bud, mindre leveranser

Leveranser som är mindre än motsvarande en Europapall ska levereras till:

Nationalmuseum
Amiralitetsbacken 1
111 49 Stockholm

OBS! Leverantören eller budet ska kontakta Intern Service senast trettio minuter före leverans via telefon 08-5195 4441 eller 08-5195 5527.

Bud, större leveranser

Motsvarande en Europapall eller större.

För korrekt adress kontakta den person som har beställt försändelsen eller är angiven som Nationalmuseums referens.

Bankuppgifter

Bankgiro: 5050-6732

Betalningar från utlandet görs via SWIFT
(vi accepterar inte Euro-cheques):

Bank: Danske Bank
IBAN: SE9812000000012810105707
SWIFT: DABASESX
Account number: 12810105707