Osias Beert, Stilleben med körsbär

För kunder och leverantörer

Telefon, växel: 08–519 543 00

Fax: 08-519 543 50

Fler kontaktuppgifter

Organisationsnummer: 202100-1108

VAT-nummer: SE202100110801

Adresser

Postadress

Nationalmuseum
Box 16176
SE-103 24 Stockholm

Bud, mindre leveranser

Leveranser som är mindre än motsvarande en Europapall ska levereras till:

Nationalmuseum
Amiralitetsbacken 1
111 49 Stockholm

OBS! Leverantören eller budet ska kontakta Intern Service senast trettio minuter före leverans via telefon 08-5195 4441 eller 08-5195 5527.

Bud, större leveranser, motsvarande en Europapall eller större.

För korrekt adress kontakta den person som har beställt försändelsen eller är angiven som Nationalmuseums referens.

Fakturering

Fakturaadress

Nationalmuseum
FE 151
838 80 Frösön

OBS! Fakturan måste vara märkt med en särskild beställarreferens (nmw+3-4 bokstäver). Kontakta beställaren om du inte har fått en sådan.

E-faktura

Sedan 1 april 2019 önskar Nationalmuseum få sina fakturor i form av e-faktura.

Om du kan e-fakturera redan idag

PEPPOL

Nationalmuseum kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL.

Nationalmuseums PEPPOL-ID är 0007:2021001108.

De format som Nationalmuseum kan ta emot i PEPPOL-nätverket är:

  • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
  • Svefaktura BIS 5A 2.0 (faktura och kreditnota)
  • PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

E-faktura via VAN

Om ni inte kan e-fakturera via PEPPOL kan du använda vår VAN-tjänst. Nationalmuseum använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. 2

  • Format: SFTI Svefaktura
  • Partsidentitet: 2021001108 (vårt organisationsnummer)
  • Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
  • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1044

Du som inte e-fakturerar idag

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt.

Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadressen nedan så skickar vi er en inbjudan till Leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

Vid fråga om e-fakturering kontakta oss via e-post till ekonomi@nationalmuseum.se.

Bankuppgifter

Bankgiro: 5050-6732

Betalningar från utlandet görs via SWIFT
(vi accepterar inte Euro-cheques):

Bank: Danske Bank
IBAN: SE9812000000012810105707
SWIFT: DABASESX
Account number: 12810105707