Alexander Roslin, Gustav III och hans bröder

Myndigheten

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Det är också en statlig myndighet med uppgift att främja konsten.

Myndighetens huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling. Den ska verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

Myndigheten har ett statligt ansvar för att utfärda eller avslå exporttillstånd på konstföremål över landets gränser.

Uppdraget

Nationalmuseums uppdrag vilar på fyra ben:

  • Att vårda och vetenskapligt bearbeta museisamlingarna samt berika samlingarna genom nyförvärv. Varje år förvärvas cirka 300 föremål utifrån förutbestämda kriterier.
  • Att tillgängliggöra konsten genom utställningar och pedagogisk verksamhet.
  • Att verka för, och förmedla, ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med till exempel universitet och högskolor.
  • Att i samarbete med andra aktörer, som regionala museer, verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Man ska också verka för ett internationellt och interkulturellt utbyte. Detta märks i de många internationella samarbeten som görs årligen.

Miljöarbete

Nationalmuseum ska bidra till en bättre miljö genom ett strukturerat miljöarbete och miljödiplomering (2017 och 2018) enligt Svensk Miljöbas.

Läs mer