Kontakta medlemmar ur ledningsgruppen

Patrick Amsellem
Överintendent
E-post: patrick.amsellem@nationalmuseum.se

Jenny Andersson
Förvaltningschef
E-post: jenny.andersson@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 37

Eva-Lena Bergström
Chef för avdelningen forskning
E-post: eva-lena.bergstrom@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 74

Per Hedström
Chef för avdelningen Utställningar
E-post: per.hedstrom@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 56

Lars Lundberg
Ekonomichef
E-post: lars.lundberg@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 45

Lena Munther
Chef för avdelningen kommunikation
E-post: lena.munther@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 544 65

Martin Olin
Chef för avdelningen samlingar
E-post: martin.olin@nationalmuseum.se
Telefon: 08- 519 543 10

Kriste Sibul
Chef för avdelningen för bevarande och foto
E-post: kriste.sibul@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 04

Paul Waldenström
HR-ansvarig
E-post: paul.waldenstrom@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 39