Kontakta medlemmar ur ledningsgruppen

Susanna Pettersson
Överintendent och myndighetschef
E-post: susanna.pettersson@nationalmuseum.se
Telefon: 08–519 543 16 (Karin Sandstedt, överintendentens assistent)

Birgitta Castenfors
Ställföreträdande myndighetschef och chef för stabsavdelningen
E-post: birgitta.castenfors@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 544 03

Eva-Lena Bergström
Chef för avdelningen arkiv och bibliotek
E-post: eva-lena.bergstrom@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 74

Peppe Bergström Hesselbom
Chef för publika avdelningen
E-post: peppe.bergstrom.hesselbom@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 544 46

Per Hedström
Chef för avdelningen utställningar
E-post: per.hedstrom@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 56

Magnus Olausson
Chef för avdelningen samlingar och forskning
E-post: magnus.olausson@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 71

Kriste Sibul
Chef för avdelningen för bevarande och foto
E-post: kriste.sibul@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 04