Minor Arcana: samarbete med Dansens hus i performanceverk där museibesökaren deltar