Nationalmuseums insynsråd

I en enrådighetsmyndighet leds myndigheten av en myndighetschef som ansvarar för verksamheten inför regeringen. I Nationalmuseums organisation är det överintendenten som är myndighetschef. Till stöd har överintendenten ett insynsråd som utses av regeringen.

Denna ledningsform används i regel för myndigheter där verksamheten i hög grad är styrd av lag, när verksamheten i huvudsak är av rutinärende- och servicekaraktär eller av främjandekaraktär. Ledningsformen används också för myndigheter med ett litet finansiellt ansvar. För att tillgodose behovet av demokratisk insyn och stöd till myndighetsledningen kan regeringen välja att inrätta ett insynsråd i en enrådighetsmyndighet.

Ledamöterna utses av regeringen på vanligtvis tre år. Eftersom insynsrådet inte har några beslutsbefogenheter kan företrädare för exempelvis politiska partier och andra intressegrupper ingå i rådet utan att oklarhet uppstår om vem som har ansvaret för myndighetens beslut.

Nationalmuseums insynsråd

Insynsrådet leds av myndighetschefen, överintendent Patrick Amsellem.

Ledamöter i Nationalmuseums insynsråd är:

 • Micael Dahlen
  Författare och professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Susanne Andersson
  VD för Visit Sweden.
 • Anna Adeniji
  Fil. Dr i genusvetenskap. Konsult och utbildare inom kultur, organisation och mångfaldsfrågor.
 • Joakim Stymne
  Generaldirektör för Statistiska centralbyrån