Några rader från överintendenten

Här kan du löpande läsa några av överintendentens tankar kring olika aktuella ämnen inom musei- och kulturvärlden.