Lena Bergström, skulptur "Planets: Red Rose”. Visas i utställningen Tankar i glas på Läckö slott sommaren 2019.

Samlingar överallt!

Nationalmuseums samlingar är omfattande och visas i olika delar av Sverige. Potentialen nationellt och internationellt är stor. För att utveckla ett Nationalmuseum som är till för alla vill vi fortsättningsvis satsa på närvaro på flera estrader. Det är superspännande – och har inverkan inte bara på människor utan även också på ekonomin.

Vi tar vissa grundpremisser först. Jag är själv en stor vän av fakta och siffror. När jag var student och skrev mina första samlingshistoriska uppsatser, gjorde jag självklart innehållsmässiga analyser men tittade mycket på förvärsstatistik också. Det är ju nämligen så, att även de mest komplicerade strukturer blir klarare genom att titta på nyckeltal. Dessutom måste man känna till samlingens historia.

Som vi vet är Nationalmuseums samlingar rika, omfattande och bland de äldsta i Europa. Museet grundades faktiskt redan 1792. Vi är 150 sakkunniga som arbetar med museiverksamheten som helhet. Samlingarna består av mer än 700 000 konstverk och designobjekt. Kalibern är stor – större än försäljningsvärdet av framgångsrika företag. Dessutom bidrar museets aktiviteter till landets ekonomi och enskilda entreprenörers liv.

Vi tar ett exempel. Nationalmuseum Jamtli öppnade i Östersund för ett år sedan. Den första utställningen var Sex sekler av samtid med verk av konstnärer från Lucas Cranach och Rembrandt till Clarence Sinclair Bulls fotografi av Greta Garbo (1929) och även några samtida föremål. Evaluering visade positiv utveckling i Östersundsområdet. Som Ylva Grauers Berggren från Oxford Research säger: ”Det finns goda förutsättningar för en fortsatt naturlig samverkan mellan Nationalmuseum Jamtli och näringslivet genom en nu etablerad arena för näringslivstillväxt genom konst, form och design. Den samverkan kommer att möjliggöra ökade affärer för företagen och kan i förlängningen även ge regionalekonomiska effekter.”

Likadana berättelser finns redan runtom i världen. Den mest berömda är byggandet av Guggenheim Bilbao som öppnade 1997. Arkitekt Frank Gehrys landmärkesbyggnad och Guggenheims utställningar skapade tillsammans ett lyckat koncept som förändrade hela regionens ekonomi. Förut visste nästan ingen vad Bilbao var och det fanns ingen anledning att åka dit. Nu attraherar Bilbao turister och hotellen är fullbokade. Nyare exempel har vi i Dundee i Skottland, där Victoria & Albert Museum öppnade en filial 2018. Arkitekt Kengo Kumas byggnad samt museets verksamhet förväntas att förstärka stadens profil som ”Coolest Little City in Britain”.

Nationalmuseum visar sina samlingar på olika ställen. Mer än 5 000 verk finns att se i den nyrenoverade museibyggnaden på Blasieholmen. I övrigt kan man se samlingarna på flera slott: Drottningholm, Gripsholm, Läckö, Nynäs, Rosersberg, Strömsholm och Ulriksdals slott. Även Gustav III:s antikmuseum, Leufsta, Tessininstitutet i Paris och Nationalmuseum Jamtli hör till Nationalmuseums utställningsplatser. Sommaren 2020 återöppnar vi även Gustavsbergs Porslinsmuseum. Allt detta är jättespännande och – som jag ser det – ett fantastiskt sätt att använda samlingarnas potential.

Verksamheten når ett betydligt större antal besökare också: 2018 hade vi mer än 510 000 gäster i olika lokaler samt Blasieholmens rekordantal på 311 303 besök efter återöppnandet av det renoverade museet. Behovet finns!

Museets samlingar och utställningar känner man oftast till, men låneverksamheten brukar stå i skuggan. Trots det är det bra att veta att Nationalmuseums konstverk även visas i prioriterade lokaler såsom Regeringskansliet och på länsresidens. Sammanlagt 8 167 konstverk har vi skickat ut som långtidslån varav 7 898 inom Sverige, övriga går till olika världsdelar och oftast till Sveriges ambassader. Därtill arbetar vi med våra samarbetspartner som gärna vill låna verk till temporära utställningar. Förra året skickade vi 60 verk till nästan 20 olika låntagare. Flera av dessa är stora internationella samarbetspartner såsom Louvren i Paris, Rijksmuseum i Amsterdam, The National Gallery i London och The Metropolitan Museum of Art i New York.

Därtill utvecklar vi vandringsutställningar och samarbetssätt med våra nationella och internationella kolleger. Utställningar som vi först visar på Blasieholmen, Nationalmuseum Jamtli eller till exempel Läckö Slott, kan i vissa fall visas på andra ställen också. Som ett exempel: vi tar Dansk Guldålder vidare till SMK, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn efter sommaren och därifrån fortsätter utställningen även till Petit Palais City of Paris’ Museum of Fine Arts i Paris. Utställningen Designprocesser som visar tillkomsten av Nationalmuseums restauranginredning, ska i sin tur fortsätta till Svenska institutet i Paris i höst..


Mafune Gonjo, skulptur "Beauty has a Thorn". Visas i utställningen Tankar i glas på Läckö slott sommaren 2019.
Lena Bergström, skulptur "Planets: Red Rose”. Visas i utställningen Tankar i glas på Läckö slott sommaren 2019.

Samlingarna har utmärkt forsknings- och utställningspotential. Väl genomtänkta samlings- och forskningspolicyer definierar de viktigaste områdena som Nationalmuseum satsar på och varför. Omfattande samlingar har alltid sina styrkor och även enskilda verk som alla känner till såsom Alexander Roslins Damen med slöjan (1768) som är Sveriges motsvarighet till Mona Lisa i Louvren.

Vi sprider information och kunskap om samlingarna genom att använda olika metoder och kanaler. Traditionella format finns med… publikationer, konferenser, workshops, föreläsningar och visningar bland annat. Därtill har vi skapat digitala verktyg såsom Nationalmuseums app som hör till mina egna favoriter. Den ger nämligen världens lättaste ingång till samlingspresentationerna i museet på Blasieholmen och presentar även utställningar på Nationalmuseum Jamtli, Gripsholms slott och Läckö Slott. Vill man bläddra i samlingarna på väg till jobbet med buss, tåg eller tunnelbana, då går det lätt.

Vår vision är att göra Nationalmuseum till ett museum för alla. Och det kan vi inte lyckas med utan alla besökare. Kom till oss – på Blasieholmen, Nationalmuseum Jamtli, Gripsholms slott, Läckö Slott och andra visningsplatser. Ladda ner appen. Läs våra böcker. Njut! Och gör Nationalmuseum till ditt!