Årets hedersporträtt – Svante Pääbo av Sixten Sandra Österberg