Förvärv av porträtt utförda av Ivar Arosenius till Nationalmuseums samlingar