Silvergåva från Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse

Nationalmuseum har tagit emot en donation av den nybildade Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse. Gåvan består av Big and Small Bowl från 2019 av den danske silversmeden Carsten From Andersen. Stiftelsen ska främja inköp av nutida silverobjekt till Nationalmuseum vilket ger museet större möjlighet att spegla vad som händer inom det samtida silversmidet.

Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse är ett mycket generöst privat initiativ som påbörjade sin verksamhet under 2020. Stiftelsens ändamål är att främja inköp till Nationalmuseum av i första hand nutida objekt av silver, undantaget smycken, utförda av såväl svenska som utländska smeder. Förvärven ska med fördel göras direkt från smederna eller deras gallerister. Stiftarna är speciellt intresserade av sambandet mellan handen och hjärnan i tillkomstprocessen och hoppas kunna bidra till hantverkets utveckling och fortbestånd. Ändamålet med stiftelsen är även att främja vetenskaplig forskning relaterad till samlingsområdet. I styrelsen för stiftelsen sitter Lennart Agerberg (ordförande), Ulf Gillberg, Anders Lundin (Nationalmusei Vänner), Eva Qviberg och Micael Ernstell (Nationalmuseum). Gåvorna kommer att doneras till Nationalmuseum genom Nationalmusei Vänner.

Den första gåvan som stiftelsen överlämnar till Nationalmuseum är utförd 2019 av den danske silversmeden Carsten From Andersen (f. 1946) och heter Big and Small Bowl. De två skålarna är utförda med många och omsorgsfullt placerade hammarslag. Materialet är så kallat finsilver som innehåller endast 0,1 % koppar till skillnad från sterlingsilver med 7,5 % koppar i legeringen som är det vanliga i dessa sammanhang. Finsilvret är mjukare att arbeta med och ger även visuellt en mjukare känsla. Då det innehåller mindre koppar så oxiderar det inte heller så snabbt. Den höga silverhalten påverkar å andra sidan priset och uniciteten.

– Med tanke på stiftarnas intresse för handens betydelse är valet av ett föremål från Carsten From Andersen naturligt. Han har en mycket gedigen och lång erfarenhet och låter sig gärna inspirera av naturen, speciellt av stenar. Med den kunskapen kan man läsa av skålarnas på ett annat sätt. Ytan består av många individuella ”avgjutningar” av stenar, mödosamt utförda med hammare tillverkade av olika material, säger Micael Ernstell, intendent med inriktning på konsthantverk och design på Nationalmuseum.


Carsten From Andersen, Big and Small Bowl, 2019. 999 finsilver. NMK 149A+B/2020

Carsten From Andersen utexaminerades som silversmed i Frederica 1969 och som guldsmed i Köpenhamn 1987. För de nu donerade skålarna erhöll From Andersen första pris i HammerClub Award 2019 i Dundee, Storbritannien. HammerClub – Platform for Silversmithing är ett internationellt forum för silversmeder och intresserade som startades 2002. Varje år anordnas ett symposium med workshop och utställning i någon stad.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärvet har möjliggjorts genom en donation av Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse.

Inventarienummer:

Carsten From Andersen, Big and Small Bowl, 2019. 999 finsilver. NMK 149A+B/2020.