Fortsätt till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse – nationalmuseum.se

Nationalmuseum står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Det här dokumentet beskriver hur Nationalmuseum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister

 • Det finns bilder föreställande föremål i våra digitala konstsamlingar som saknar textbeskrivningar
 • Vi använder oss av ett externt system för att hantera och visa föremål i våra digitala konstsamlingar, detta system är inte helt förenligt med lagen om digital offentlig service
 • Sökfunktionaliteten på webbplatsen ger i dagsläget inte förslag på sökord, något vi vet skulle ge bättre sökträffar och underlätta för många besökare, framförallt personer med skrivsvårigheter. Vi utvärderar i nuläget olika alternativ och lösningar för att göra det lättare för dig som besökare att hitta det du letar efter.
 • Det förekommer filmer med spelare som har knappar och kontroller på språket engelska.
 • Det finns äldre PDF-dokument som inte är formaterade enligt normen för tillgänglighet.

Problem vid användning med nedsatt syn eller hörsel

Det förekommer filmer där det inte finns alternativ i form av syntolkning eller text. Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig hittar du mer information på denna sida under avsnittet “Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen”.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nationalmuseum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan, kan du kontakta oss och meddela följande:

 • innehållets webbadress (URL)
 • ditt namn och din e-postadress
 • formatet du behöver

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss och meddela följande:

 • om det gäller hela webbplatsen eller en specifika sida (ange gärna vilken)
 • vad du försökte göra
 • vad som gick fel

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Oskäligt betungande anpassning

Nationalmuseum åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Museets digitala konstsamlingar består av ungefär 700 000 stycken föremål. Vi är medvetna om att flera föremål saknar textbeskrivningar. Vårt mål är att göra föremålen så tillgängliga som möjligt. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att med text beskriva samtliga föremål i väntan på att vi har en hållbar lösning.
 • Vi använder oss av ett externt system för att hantera vår föremålsdatabas. Vi är medvetna om att detta system inte är helt förenligt med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Vi utvärderar olika alternativ och lösningar på hur vi kan göra samlingarna så tillgängligt som möjligt. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att byta eller åtgärda befintligt system i väntan på att vi har en hållbar lösning.
 • Vi har filmer på vår webbplats som visas med hjälp av videotjänsten Vimeo. Vimeo har inte stöd för svenska benämningar på knappar och kontroller, som istället presenteras på engelska. Vi utvärderar olika alternativ för att göra vårt videomaterial så tillgängligt som möjligt. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att åtgärda varje förekomst av videofilmer i väntan på att vi har en hållbar lösning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande intern och extern testning av Nationalmuseum.se.

 • Senaste bedömningen gjordes den 11 september 2020.
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 11 september 2020.