Läs mer
Close
Click to focus
|
i
<3

0of0
Titelblad till Elsa Beskow, Sagan om den lilla lilla gumman, med avbildad pelargon

Nytt i samlingarna

Nationalmuseums samlingar är under ständig utveckling och utökas kontinuerligt med nya förvärv. Här lyfter vi fram några av de mest intressanta tillskotten från de senaste månaderna.

Museet har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

29 maj 2019: Illustrationer till Sagan om den lilla lilla gumman av Elsa Beskow

Nationalmuseum har förvärvat illustrationerna till den omarbetade utgåvan av den folkkära boken Sagan om den lilla lilla gumman, utförda i slutet av 1940-talet. Boken var Elsa Beskows debutverk och gavs ut första gången 1897. Nationalmuseum har sedan tidigare flera av Elsa Beskows illustrationer i sina samlingar, till exempel boken Tomtebobarnen och flera blad ur Mors lilla Olle och andra visor av Alice Tegnér. Vissa av illustrationerna från Sagan om den lilla lilla gumman går att se i utställningen Från gryning till skymning som nu visas på Nationalmuseum Jamtli i Östersund.

Titelblad till Elsa Beskow, Sagan om den lilla lilla gumman, med avbildad pelargon
Titelblad till Elsa Beskow, Sagan om den lilla lilla gumman
Läs mer om illustrationerna av Elsa Beskow

Maj 2019: Installation i glas av Ingalena Klenell

Maj månads nyförvärv var ett ett objekt av konstnären Ingalena Klenell utfört i ugnsformat glas kallat Det går en tråd.

Läs mer om verket av Ingalena Klenell

Fler nyförvärv