Läs mer
Close
Click to focus
|
i
<3

0of0

Nytt i samlingarna

Nationalmuseums samlingar är under ständig utveckling och utökas kontinuerligt med nya förvärv. Här lyfter vi fram några av de mest intressanta tillskotten från de senaste månaderna.

Museet har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

28 juni 2019: Verk av kvinnliga konstnärer aktiva i Frankrike under 1880-talet

Nationalmuseum har förvärvat fyra verk av Elisabeth Keyser, Ingeborg Westfelt-Eggertz, Jenny Nyström och Gerda Tirén. De var alla svenska, kvinnliga konstnärer som vistades i Frankrike under 1880-talet, en intensiv period av förändring inom svensk konst. Efter franska förebilder började de måla motiv ur det vardagliga livet och la därmed grunden till en modern svensk konst som idag hör till det mest älskade i vår konsthistoria med namn som Carl Larsson och Anders Zorn. I och med förvärven kan flera betydande kvinnliga konstnärer läggas till dessa namn.

- Vi är enormt glada över att ha lyckats göra de här förvärven. Tre av dem är en generös donation av Ann Stern. Verk av kvinnliga konstnärer står högst på vår önskelista och vi har en långsiktig ambition att kunna ge en mer rättvis bild av hur konstscenen såg ut under det sena 1800-talet. Historieskrivning får aldrig betraktas som definitiv och den konsthistoria som skrevs under 1900-talet förändrar vi nu genom att titta på hur det faktiskt såg ut. De kvinnliga konstnärerna var många och de syntes, men det förstår man sällan av 1900-talets konsthistoriska översiktsverk, säger Carl-Johan Olsson, intendent på Nationalmuseum.

I det sena 1800-talets Paris upplevde unga, svenska konstnärer en större valfrihet än hemma. Här kunde de studera vid mindre, privata akademier där de fick börja måla i olja direkt utan att först öva teckning i många år. Dessutom var utsikterna att få ställa ut sina arbeten bättre. Varje år arrangerades en stor konstutställning som kallades för Salongen. Hit kunde konstnärer söka med sina arbeten och om man antogs innebar det bästa möjliga exponering för de tusentals besökare som kom dit. Samtliga fyra konstnärer vars verk Nationalmuseum nu förvärvat var framgångsrika med att bli antagna till Salongen.


Läs mer om de fyra nyförvärven

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärven har möjliggjorts genom en generös donation av Ann Stern samt bidrag från Magda och Max Ettlers donationsmedel.

Maj 2019: Installation i glas av Ingalena Klenell

Maj månads nyförvärv var ett ett objekt av konstnären Ingalena Klenell utfört i ugnsformat glas kallat Det går en tråd.

Läs mer om verket av Ingalena Klenell

Fler nyförvärv