0av0

Nytt i samlingarna

Nationalmuseums samlingar är under ständig utveckling och utökas kontinuerligt med nya förvärv. Här lyfter vi fram några av de mest intressanta tillskotten från de senaste månaderna.

Museet har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Några av de senaste nyförvärven