Lån av konst till utställning

Nationalmuseum lånar kontinuerligt ut verk ur samlingarna till utställningar på museer och andra kulturinstitutioner i Sverige och utomlands. Här nedan finns information om låneprocessen. Till och med 30 juni 2018 råder dock lånestopp på grund av den omfattande renoveringen av museet.

Ansökan

Vi behöver en skriftlig ansökan via brev ställd till överintendent Berndt Arell eller via e-post till utlan@nationalmuseum.se. Om ansökan skickas via e-post ska låneansökan bifogas som pdf.

Ansökan ska skickas senast 6 månader före utställningens öppnande.

För utställningar utanför Sverige ska ansökan inkomma senast 8 månader i förväg.

Observera att det råder ett tillfälligt lånestopp till och med 30 juni 2018. Normala lånerutiner upptas från 1 juli.
Klicka här för att läsa mer om lånestoppet. 

Ansökan ska innehålla följande information:

 • utställningens titel och period
 • namn på låntagande institution och utställningsplats
 • beskrivning av utställningskonceptet, motivering till lånet
 • förteckning över önskade konstverk med NM:s inventarienummer om möjligt
 • kontaktuppgifter till utställningsansvarig och/eller handläggare. 

Standard- och säkerhetsrapport

Till ansökan bifogas en ifylld och signerad Standard- och säkerhetsrapport. Rapporten dokumenterar utställningslokalens säkerhets- och klimatförhållanden. Blankett för rapporten fås av lånehandläggaren.

Klicka här för att söka det önskade konstverket i Nationalmuseums föremålsdatabas

Mera information finns samlad i dokumentet Villkor för lån ur Nationalmusei samlingar som fås av lånehandläggaren. 

Ansökningsprocessen

 • Inkommande ansökningar handläggs av lånehandläggare. Se kontaktuppgifter nedan.
 • Ansökningar behandlas på lånemöten som äger rum cirka 10 gånger om året.
 • Lånemötet är rådgivande, formellt beslut om utlån fattas vid Nationalmuseums nämnd som äger rum en gång i månaden.
 • Beslut om lån meddelas skriftligt efter nämndbeslut. Om lånet beviljas skickas ett låneavtal. 

Vissa låneförfrågningar beviljas inte. Detta kan bland annat bero på att föremålen bedöms vara för känsliga för utlån, att låntagaren inte uppfyller kraven för säkerhet och klimat, att föremålen redan ingår i andra utställningsprojekt.

Vi strävar efter en så snabb hantering som möjligt av låneförfrågningar, men av olika skäl kan det ibland dröja flera månader innan vi kan ge ett definitivt svar på en ansökan.

Kostnader

 • Hanteringsavgift inom Sverige är för närvarande 925 kr/föremål och konserveringsavgift 425 kr/föremål.
 • Hanteringsavgift till utlandet är för närvarande 3 000 kr/föremål och konserveringsavgift 1 500 kr/föremål.
 • Låntagaren står för alla direkta kostnader i samband med lånet.

Kontakt

Karin Sandstedt, lånehandläggare
Telefon: 08-519 543 16
E-post: utlan@nationalmuseum.se