Lån av konst till utställning

Tillfällig begränsning av utlån till och med 31 december 2020.

Nationalmuseum måste även under 2020 avsätta betydande personalresurser för arbete relaterat till flytt av museets magasin och till andra större projekt. Detta får konsekvenser för utlåneverksamheten. Nya låneförfrågningar kommer att behandlas med stor restriktivitet och beviljas endast i undantagsfall. Vi beklagar de olägenheter detta kan orsaka.

Lån av konst till utställning


Nationalmuseum lånar kontinuerligt ut verk ur samlingarna till utställningar på museer och andra kulturinstitutioner i Sverige och utomlands. Här nedan finns information om låneprocessen.

Ansökan

Vi behöver en skriftlig ansökan via brev ställd till överintendent Susanna Pettersson, Nationalmuseum, Box 161 74, 103 24 Stockholm eller via e-post till utlan@nationalmuseum.se. Om ansökan skickas via e-post ska låneansökan bifogas som pdf.

Ansökan ska skickas senast 6 månader före utställningens öppnande.

För utställningar utanför Sverige ska ansökan inkomma senast 8 månader i förväg.

Observera att det råder begränsningar av utlån till och med 31 december 2019 (se ovan).

Ansökan ska innehålla följande information:

 • utställningens titel och period
 • namn på låntagande institution och utställningsplats
 • beskrivning av utställningskonceptet, motivering till lånet
 • förteckning över önskade konstverk med NM:s inventarienummer om möjligt
 • kontaktuppgifter till utställningsansvarig och/eller handläggare.

Standard- och säkerhetsrapport samt villkor

Till ansökan bifogas en ifylld och signerad Standard- och säkerhetsrapport. Rapporten dokumenterar utställningslokalens säkerhets- och klimatförhållanden.

Ladda ner blanketten här(word)

Mera information finns samlad i dokumentet Villkor för lån ur Nationalmusei samlingar.

Ladda ner blanketten här (pdf)

Sök konstverk

Klicka här för att söka det önskade konstverket i Nationalmuseums föremålsdatabas

Ansökningsprocessen

 • Inkommande ansökningar handläggs av lånehandläggare. Se kontaktuppgifter nedan.
 • Ansökningar behandlas på lånemöten som äger rum cirka 10 gånger om året.
 • Lånemötet är rådgivande, formellt beslut om utlån fattas vid Nationalmuseums nämnd som äger rum en gång i månaden.
 • Beslut om lån meddelas skriftligt efter nämndbeslut. Om lånet beviljas skickas ett låneavtal.

Vissa låneförfrågningar beviljas inte. Detta kan bland annat bero på att föremålen bedöms vara för känsliga för utlån, att låntagaren inte uppfyller kraven för säkerhet och klimat, att föremålen redan ingår i andra utställningsprojekt.

Vi strävar efter en så snabb hantering som möjligt av låneförfrågningar, men av olika skäl kan det ibland dröja flera månader innan vi kan ge ett definitivt svar på en ansökan.

Kostnader

 • Administrations- och hanteringskostnad 925 kr/föremål och konserveringsavgift 425 kr/föremål=1 350 kr/föremål.
 • Hanteringsavgift till utlandet är för närvarande 3 000 kr/föremål och konserveringsavgift 3 000 kr/föremål=6 000 kr/föremål.
 • Låntagaren står för alla direkta kostnader i samband med lånet.

Kontakt

Audrey Lebioda, lånehandläggare
Telefon: 08-5195 4378

Karin Sandstedt, lånehandläggare
Telefon: 08-519 543 16

E-post: utlan@nationalmuseum.se