Nya Nationalmuseum

För första gången på nästan 150 år får Nationalmuseums byggnad på Blasieholmen en genomgripande renovering. Statens fastighetsverk (SFV) har uppdraget och museet öppnar igen hösten 2018. Vad möter besökaren då?

"Ett museum måste ständigt utvecklas i takt med sin tid. Vi skapar meningsfulla möten mellan människor och konst i samspel med en nyrenoverad byggnad. Nya Nationalmuseum förstärker och utvecklar museiupplevelsen."

Berndt Arell, överintendent.

Efter en omfattande evakuering av verksamheten kunde Statens fastighetsverk (SFV) sätta igång med renoveringen av Nationalmuseums byggnad på Blasieholmen. Museiverksamheten flyttar in igen 2018 i en moderniserad byggnad för publik och konst med bibehållna kulturhistoriska värden.

Parallellt med renoveringsprojektet, som drivs av SFV, pågår inom Nationalmuseum ett förutsättningslöst och metodiskt arbete att gå igenom museets rika samlingar av bildkonst, konsthantverk och design för att planera nya samlingspresentationer.

Ökade publika ytor

Nationalmuseums geografiska läge mitt i Stockholm är en enastående plats för möten med konsten. Läget förblir detsamma efter renoveringen men besökarna kommer erbjudas helt nya möjligheter att uppleva museets samlingar.

Som resultat av byggnadsrenoveringen ökar de publika ytorna. Fria flöden och flexibla lösningar för rummens olika funktioner på entréplanet skapar en publikvänlig och lättillgänglig plats där konst och besökare står i centrum.

I Nya Nationalmuseum kan publiken se mer konst på fler ytor. Det finns nu möjligheter till att göra utställningar på tre våningsplan – i stora och små sammanhang. Ett besök ska väcka nyfikenheten och visa vägen till hur den äldre konsten kan vara högst aktuell idag.

Besökarens första intryck

På entréplanet presenteras utställningar med nutida konsthantverk och design, exempel ur den fotografiska samlingen samt utställningar särskilt skapade för barn och unga tillsammans med ateljéer för skapande verksamhet. Här finns även restaurang, kafé och bar och museets butik. Ett öppet och överskådligt entréplan, med många möjligheter till personlig publikservice, gör besökaren förväntansfull att söka sig vidare inåt och uppåt i museibyggnaden.

Södra ljusgården öppnas upp

De övre utställningsplanen nås som tidigare via trapporna i det vackra, storslagna trapphuset. De nya hissarna ligger i den södra ljusgården. Gården byggdes igen på 1960-talet men bjuder nu på ett spännande arkitektoniskt möte mellan de ursprungliga fasaderna och ett nytt stjärnmönstrat glastak.

Variation som ledord

Byggnaden tillhör en av få bevarade 1800-talsbyggnader för museer i Europa. Genom rytmisk variation genom salarna skapas ett driv och engagemang i besöket. Under museets nästan 150 år på plats har verksamheten successivt växt med resultatet att de publika ytorna har krympt. Renoveringen ger förutsättningar att öppna rum som fungerat som kontor och förvaring och bjuda in publiken.

Avancerad teknik förstärker konstupplevelsen

Den nya samlingspresentationen börjar i det övre utställningsplanet. Ett generöst urval av måleri, skulptur, konsthantverk och design visas här sida vid sida. Det är nya tekniska anläggningar som gör det möjligt att visa olika konstformer integrerat. Avancerade system håller uppsikt över och reglerar museets klimat och ljusnivåer för lång hållbarhet.

Värna öppna vyer

Hur kan man då visa konst i rum med många fönster och få väggar? Samlingarna består av föremål som kan visas på andra sätt än på vägg. Den konst som kräver väggar kan visas mot skärmar. Vi vill presentera konsten med hjälp av scenografi som respekterar och samverkar med rummets arkitektur och inte blockerar fönstren.

Långa och breda perspektiv

Rundvandringen genom museet sträcker sig från 1500-talet och fram tills idag. Den övergripande kronologiska samlingspresentationen kompletteras av specialutställningar. Tillfälliga utställningar, där samlingarna möter konst som lånats in från nationella och internationella museum och institutioner, blir även i fortsättningen en viktig del.  Samlingarna är unika genom att både bygga på långa och breda perspektiv.

Utblick från Nationalmuseums byggnad mot Kungliga slottet.

Utblick från Nationalmuseums byggnad mot Kungliga slottet.

Naturligt ljus ger konsten liv och publiken vägledning

Dagsljus inne och utblickar över Stockholms stads- och vattenlandskap bidrar avsevärt till att höja kvalitén på museibesöket och konstupplevelserna. Det kan även påminna om konstens och museets plats och roll i staden och samhället i stort.

Det gamla biblioteket öppnas för besökarna och bjuder in till reflektion och inspiration via mindre utställningar med arkiv- och bokrelaterat material.

Utblick genom ett fönster i Nationalmuseums byggnad.
Utblick genom ett fönster mot el av Nationalmuseums fasad.

En grönare byggnad

Dagsljus ökar inte bara besökarnas välbefinnande utan ger även salarna och konsten liv. Att kunna nyttja naturligt ljus, varsamt förstärkt med belysning, sänker dessutom energiförbrukningen och gör byggnaden grönare. På flera platser där det är särskilt lockande att dröja sig kvar finns inbjudande sittmöbler och platser för vila och reflektion.

Förändrad världsbild

Renoveringen skapar nya förutsättningar och öppna möjligheter för Nationalmuseums utveckling. De nya tekniska systemen för klimat och ventilation garantera en hållbar miljö för de historiska samlingarna.

Vi ses i Nya Nationalmuseum där konsten kan förändra din värld!

Kapitäl i trapphallen
Kapitäl i trapphallen

Mer om renoveringen

På Statens fastighetsverks webbplats kan du läsa mer om renoveringen av Nationalmuseums byggnad. Där kan du också se filmer om byggnadens historia och om olika ämnen som rör renoveringen. 

Till Statens fastighetsverks webbplats.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp