Sylvia Stave, Likörglas. Inköpta med medel från Barbro Oshers donationsfond.

Stiftelsen The American Friends of the Nationalmuseum of Sweden Foundation

Nationalmuseum har som uppdrag att integrera internationella och interkulturella utbyten. Genom arbetet tillsammans med stiftelsen American Friends kan museet ytterligare utveckla sina internationella samarbeten med andra museer och organisationer.

Stiftelsen grundades våren 2017 och drivs av en styrelse med säte i New York City USA. Som bakgrund ligger ambitionen att stärka utvecklingen mellan Sverige och USA via Nationalmuseums verksamhet. Uppgiften är att ge stöd till museets verksamhet, bidra till förvärv samt utveckla transatlantiska samarbeten. På så sätt kan också förståelse för och uppskattning av konst- och design öka.

Kontaktuppgifter och styrelse

För mer information om hur du kan bidra till stiftelsens arbete, kontakta stiftelsens ordförande David Dangoor, derd@derdangoor.com eller Susanna Pettersson, överintendent Nationalmuseum, susanna.pettersson@nationalmuseum.se.