Martinus Rørbye, Loggia, Procida, 1835. Olja på papper uppklistrat på duk. Nationalmuseum.

Utställningar 2019

Här listas museets utställningar som påbörjats under 2019. Om ingen plats anges visades utställningen på Nationalmuseum i Stockholm.

Dansk guldålder

28 februari – 21 juli 2019
Läs mer om utställningen Dansk guldålder

Richard Bergh och Nationalmuseum

26 mars – 30 juni 2019
Läs mer om utställningen Richard Bergh och Nationalmuseum.

Mästarband

22 januari 24 – mars 2019
Läs mer om utställningen Mästarband.