Art Bulletin of Nationalmuseum

Art Bulletin är en konstvetenskaplig skrift som ges ut på engelska en gång per år. Art Bulletin lyfter fram betydande nyförvärv, belyser museets samlingar genom vetenskapliga artiklar och beskriver Nationalmuseums utställningsverksamhet. Författarna är i huvudsak verksamma vid Nationalmuseum.

Art Bulletin var ursprungligen en tryckt publikation men sedan 2014 ges den ut i ett digitalt format, fritt tillgänglig på nätet.

Open Access 

Att göra Art Bulletin digital är ett led i Nationalmuseums strävan att verka för Open Access och fri tillgång till vetenskaplig information.

I sin nuvarande digitala form är Art Bulletin kostnadsfri och kan enkelt laddas ned. 

Skriften publiceras även genom DiVA