Art Bulletin of Nationalmuseum

The Art Bulletin of Nationalmuseum är en konstvetenskaplig publikation som ges ut på engelska en gång per år. Art Bulletin lyfter fram de mest betydande nyförvärven genom vetenskapliga artiklar. Den redovisar museet alla förvärv och presenterar tjänstemännes vetenskapliga verksamhet. Författarna är i huvudsak verksamma vid Nationalmuseum.

Sedan 2014 Art Bulletin ges Art Bulletin ut i ett digitalt format, fritt tillgänglig på nätet.

Skriften publiceras genom DiVA. Du kan också nå publikationerna i sin helhet, och från 2020 varje enskild artikel, via länkarna här nedan.

Tidigare volymer

Tidigare, tryckta, volymer av Art Bulletin beställer du genom museets online-bokshop.